Markus 7: 24-31

’n Vrou in ’n rolstoel… Homeless. Hungry. Tired. Any donations. Please help. God bless... Sy sit met haar reusebedelbord voor haar uitgestal, en met die een hand navigeer sy die rolstoel behendig deur die Kaapse spitsverkeer. Sy praat Afrikaans, maar bedel in Engels: volksvreemd in die Kaap.

Markus vertel dat Jesus en sy dissipels van Galilea af gegaan het na Tirus en Sidon, twee Fenisiese stede. Hulle gaan nie-Joodse gebied in sodat Jesus kan gaan rus. Die mense in hierdie gebiede het nie die God van die Jode geken nie. Niemand sou dus vir Jesus steur nie. Maar gou het hulle van Jesus gehoor.

’n Griekse vrou van Siro-Fenisiese afkoms gaan vra Hom om haar dogter te help. Jesus sê nee in dié idioom: …dit is nie mooi om die kinders se brood vir die hondjies te gooi nie. Die kinders is die Jode en die hondjies verwys na die nie-Jode. Hierdie Siro-Fenisiese vrou verstaan wat Jesus bedoel, maar sy laat haar nie van stryk bring nie. Sy vra nie groot dinge van Jesus nie, Sy vra nie ’n hele brood nie. Die krummels is goed genoeg. Die hondjies eet darem onder die tafel van die kinders se krummels. Haar antwoord kry Jesus se goedkeuring. Hierdie vrou het meer insig as die Joodse skare en die dissipels – sy verstaan iets wat die Jode nie verstaan nie! Sy besef dat Jesus haar enigste hoop op redding is en daarom hou sy aan glo – selfs al kry sy ’n aanvaklike nee vir ’n antwoord. Tuis kry sy die bewys dat Jesus die onrein gees uit haar dogtertjie verdryf het. Sy almag is opvallend in hierdie wonderwerk.

Daar volg weer ’n wonderwerk met die doofstom man wat deur Jesus gehelp word. Markus wys hoedat die nie-Jode iets meer beleef as met hul wonderwerkers. Jesus is veel meer as net ’n wonderwerker.

Hoeveel anders was die vrou in die rolstoel se pleidooi as dié van die Siro-Fenisiese vrou? Wonderwerke het soos optelgoed op die aarde rondgelê (AP Brink). So getuig daardie moeë vrou se plakkaat: God seën jou.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

Share via
Copy link
Powered by Social Snap