Matteus 5: 5; Lukas 1: 26-38

As jy bó wil uitkom in die lewe, iémand wil wees, wees ’n sagmoedige Neelsie. Watter vreemde stelling! ’n Mens kan net wonder wat Jesus se hoorders van so ’n uitspraak sou gedink het, mense wie se land deur die Romeine geannekseer is. Mense wat waarskynlik geglo het die enigste manier om bevry te word, is om die Romeinse juk met geweld van hulle af te gooi. Die meeste van ons wil nie self as sagmoedig beskryf word nie. Dit klink darem te veel na swakkeling, jy kan nie jou man staan nie. Dit bring jou nêrens in hierdie lewe nie.

Ons verkeer onder die indruk dat sagmoedigheid ’n bewys van swakheid is. Dit is waarskynlik omdat ons sagmoedigheid en ek staan handjies-gevou en toekyk met mekaar verwar. Maria is ’n prentjie van sagmoedigheid. ’n Engel bring die boodskap dat sy swanger sal word. Watter moeilike situasie! Tog reageer sy só: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het (Luk 1: 38). Niks van Hoekom ek? nie. Nee, wat die Here besluit het, is goed en reg. Sagmoedige mense stel hul vertroue in die Here. Die sagmoediges herken die onreg in die wêreld en erken hul eie aandeel daaraan. Hulle weet dat die regverdigheid van God tog op die ou einde sal seëvier. Hulle weet dat die onregverdiges dalk die veldslag wen, maar die oorlog verloor. Hulle het vurigheid en krag, maar dis onder beheer. God se beheer.

Wat is sagmoedigheid? Dit is eintlik maar dieselfde as wat Paulus van die liefde sê in 1 Korintiërs 13: 4-7: Die sagmoedigheid is geduldig, die sagmoedigheid is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

af
af
Deel met behulp van
Copy link