Matteus 4: 1-11

Die apostel Matteus beskryf die verhaal van Jesus se versoeking deur op die prominensie van die Heilige Gees tydens hierdie gebeure te wys. Selfs dat Jesus deur die Heilige Gees die woestyn ingelei word om versoek te word. Die versoeking is dus nie ’n saak van willekeur of toevallig nie, maar ’n vaste deel van Jesus se aardse opdrag. ’n Verdere opvallende aspek van Jesus se versoeking is dat dit soos ’n refrein deur sy antwoorde opklink dat Hy uit die skrifte aanhaal in sy antwoorde.

Wat verder belangrik is, is dat Jesus die versoekinge weerstaan omdat sy toewyding aan sy opdrag en sy gehoorsaamheid aan die Vader die deurslag gee. Ofskoon die apostel Jakobus dit stel dat God ons nooit self versoek nie, is dit tog ook so dat Hy nie noodwendig die gebeure of situasies wat ons soms tot die uiterste toe beproef, van ons af weghou nie. Net soos Jesus in die periodes van sy toetsing die Heilige Gees by Hom gehad het, geld dié wonderlike waarheid ook vir ons. Die Hebreërbrief stel dit mooi: Ons Hoëpriester, Jesus Christus, is nie Een wat geen medelye met ons beproewings het nie. Hy was self in elke opsig daaraan onderworpe (Heb 4: 14).

Soos in alle sake, stel Jesus ook wat betref die versoekinge wat soms op ons pad kom, aan ons die goeie voorbeeld. Wees bewus en bou op die krag wat die Heilige Gees gee, en daarmee saam, behou in alles die noue band met die Woord van God.

Ons het met die afgelope vyf dagstukkies enkele aspekte van die aard en werking van die Heilige Gees onder woorde probeer bring vir hierdie tyd van die kerklike jaar waarin ons die derde Persoon van die Drie-eenheid oordink. Ons kan nou uit die krag van Pinkster met oorgawe vir die Here leef.

Gebed

Here, dankie vir u Gees in my lewe. Help my om elke dag deur die krag wat u Gees gee, ’n lewe van toewyding en gehoorsaamheid aan U te lewe.

Dr Gerhard Nel, Horison Roodepoort

af
af
Deel met behulp van
Copy link