Psalm 32: 1-11

Die afgelope paar dae het ons gekyk na gebed as ’n wapen, en vandag kyk ons na die gevolge van ons gebede. Wanneer ’n vuurwapen gebruik word, word daar na ’n teiken gemik, die kol word getref en ’n trofee kan gewys word. Die trofee kan wissel van ’n kolskoot op die skietbaan wat baie punte gee, of ’n kopskoot in die jagveld wat ’n klomp vleis en biltong tot gevolg het.

Ons lees in Psalm 32 van die gevolge van gebed. Ons liggame ly dikwels fisies onder die gevolge van ons emosionele probleme. Ons liggame toon soms tekens van dit wat in ons harte en gedagtes aangaan. Dawid skryf hier in Psalm 32 dat wanneer ons oor ons sonde swyg en dit probeer ontken, dit baie slegte gevolge vir ons het. Hy vergelyk dit met die somerhitte wat plante uitdroog totdat dit later doodgaan. Dit is presies wat met ons gebeur wanneer ons ontken wat met ons gebeur. Ons dink miskien dat deur ontkennend te lewe, dinge sal weggaan, maar dit gebeur nie. Sonder dat ons dit besef, het dit ’n nadelige invloed op ons menswees.

Gebed is die geleentheid om met God te praat en jou hart skoon te maak. ’n Opregte en eerlike verwoording van dit wat in jou hart omgaan, bring verandering. Wanneer ons in ons binnekamer aan ons hemelse Vader eerlik en opreg verwoord wat in ons lewens gebeur, kom daar verandering. Die genade wat ons ontvang op grond van Christus se kruisdood, het oorwinningsliedere en blydskap tot gevolg. Die gevolg van gebed is die herstel van ons verhouding met God, die herstel van ons verhoudinge met mense, en herstel en genesing in ons lewens.

Soos wat ’n teiken slegs getref word indien daar fyn gemik word, so is dit ook belangrik dat ons gebede ’n eerlike en opregte gesprek met God moet wees. Die trofee is nie om te kry waarvoor jy vra nie, maar om met God in ’n verhouding te lewe, in biddende afhanklikheid.

Mag die Here jou gebede verhoor en vir jou vrede gee.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Deel met behulp van
Copy link