Psalm 103: 1-22

God se liefde is onverganklik vir dié wat Hom dien. Die digter van Psalm 103 stel teenoor die verganklikheid van die mens die onverganklike liefde van die Here. Die digter begin die Psalm met ’n uitjubeling van sy eie ervaring. Hy wil dat ander mense saam met hom die Here sal loof. Hy beskryf die Here se optrede teenoor hom en teenoor die volk van die Here. Die Here tree altyd in reg en geregtigheid op. Sy optrede word gekenmerk deur ’n besondere gesindheid teenoor die mens. Dit is die Here wat sonde vergewe, wat siekte genees, wat red van die graf. Hy kroon die mens met liefde en ontferming. Die Here is barmhartig en genadig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy ontferm Hom oor die mens soos ’n vader oor sy kinders. 

Die Here het hierdie gesindheid teenoor die mens omdat Hy weet dat die mens se lewe op aarde verganklik en kortstondig is. In sy  sondige onbetroubaarheid is die mens se lewensduur soos dié van ’n veldblom. Dit gaan oop, maar kan nie die aanslag van die woestynwind oorleef nie. Teenoor die verganklikheid van die mens, staan die liefde van die Here wat onverganklik en betroubaar is. Op grond van sy liefde en ontferming skenk die Here vergifnis van sonde aan dié wat Hom dien.

God het sy liefde vir ons in Jesus Christus betoon. Die kruisdood van Jesus is ’n liefdesdaad van God. Daarin sien ons sy onverganklike liefde vir die mens. Elkeen wat in Jesus glo, sal nie verlore gaan nie, maar ontvang die ewige lewe. Dit het Jesus se lewe gekos om ons van die dood en verderf los te koop. In groot mag het Jesus uit die dood opgestaan. So het Hy vir ons die onverganklike, ewige lewe gewaarborg. 

In ’n gebroke en stukkende wêreld, kan ons ons verheug oor God se onverganklike liefde. Op grond van sy liefde vir ons, is ons sonde vergewe. Ons loof Hom, want Hy het ons in Jesus Christus gered.     

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link