Matteus 5: 38-42

Matteus 5: 41 in Die Bybel vir almal sê dat as ’n soldaat na jou toe kom en jou beveel om sy rugsak ’n myl ver te dra, moet jy sommer uit jou eie aanbied om dit twee myl ver te dra.

Romeinse soldate het dikwels oor lang afstande gereis om hul werk te verrig. Natuurlik moes hulle toerusting en swaar bagasie saamdra. Dit was algemene gebruik vir die soldate om, as hulle deur ’n dorp gereis het, vir iemand opdrag te gee om hul bagasie te dra. Natuurlik het die mense nie daarvan gehou nie maar dit wel gedoen. Die wet het selfs jong seuns verplig om ’n soldaat se bagasie ’n myl ver te dra! Langs die paaie van die dorpe was die afstande gemerk, wat aangedui het hoe lank die seuns die bagasie moes dra.

Wanneer Jesus hierby aansluit in Matteus 5, verstaan die hoorders wat hier gebeur. Maar Jesus ruk die mat onder hul voete uit. Die soldate het die mense onderdruk – dit het gemaak dat niemand hulle wou help nie. En nou sê Jesus hulle moet ’n soldaat twee myl ver help! Jesus gee vir hulle ’n nuwe lewensbeginsel. Dat kinders van die Here meer doen as wat van hulle verwag word. Dus: Doen dit vir die Here, en nie in die eerste plek vir die mens wat dit verwag nie. Jy begin jou roeping uitleef wanneer jy alles wat jy doen, vir die Here doen.

As jy stop by die eerste myl, bly jy net ’n volgeling van verwagting. Lewensvreugde volg eers met die tweede myl. Jesus het so geleef. Leef jy ook so.

Gebed

Here, help my om U duideliker te sien. Om U dieper lief te hê, Here. Om U nader te volg, en die ware lewe by U raak te sien, en dit te leef! Amen.

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

Share via
Copy link
Powered by Social Snap