Lukas 23: 47

By die Markus-evangelie roep die offisier uit dat Jesus werklik die Seun van God was. Hier is dit ’n uitroep oor Jesus se onskuld. Waarom volg Lukas nie presies sy bron nie? Wat wil hy met hierdie anderse nuanse verkondig?

Die Markus-evangelie het doelbewus die titel Seun van God gebruik teenoor die godsdiens van die Romeinse Ryk, wat die keiser aanbid het as godeseun. Sodoende word Jesus teenoor die keiser gestel as die eintlike Seun van God en word die keiseraanbidding ondermyn ten gunste van geloof in Christus. Lukas werk anders. Jesus word voorgestel as ’n onskuldige martelaar eerder as konkurrent van die keiser. Sodoende teken hy Jesus as slagoffer, as iemand wat dit nie verdien om op hierdie manier ter dood veroordeel en tereggestel te word nie. Spesifiek ’n Romeinse offisier en nie ’n volgeling van Jesus nie, verklaar sy onskuld. Daarmee kry sy uitspraak objektiwiteit en kom die vraag na vore waarom dit dan nodig sou wees dat Jesus gesterf het.

Die antwoord is opgesluit in die vroegste verkondiging van die kerk en het ook met ’n onskuldigverklaring te make: Ons mense, almal skuldig aan vervreemding van God en medemense omdat ons so selfgerig leef, word danksy die sterwe van die Onskuldige deur God onskuldig verklaar. Sy sterwe was nie tevergeefs nie, maar ter wille van ons versoening met God. Die offisier se lofprysing bevestig dit. Jesus sterf sodat ons in die regte verhouding met God kan leef. Martin Luther noem dit die “gelukkige ruil”: sy lewe vir ons s’n. So word Christus die betekenis van ons lewe. Die apostel Paulus sê: …om te lewe, is vir my Christus. Markus sou dalk sê: Deur die Seun van God word ons kinders van God.

“Onskuldig” beteken ons is nie meer skuldig nie. Ons is vergewe. Volkome. Wie in Christus glo, aanvaar dit volkome en vergewe hulself en ander volkome. So werk Jesus se onskuld helend op al ons verhoudings. Moet daarom nie sy vergifnis vir jou binnekamer hou nie. Laat dit werk vir jou innerlike en vir almal in jou lewe.

Gesang 392: 1

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link