Handelinge 6: 4

Lees vandag Handelinge 6: 1-7 met intense belangstelling oor wat in die verse afspeel. Dink aan die konteks van die Handelinge-gemeente wat uitbrei en wat met nuwe uitdagings stoei. Lees luisterend na wat vir jou opvallend is, ook van wat in jou gemeente tans afspeel. Waarop fokus verse 1 tot 4, asook verse 5 tot 6 en laastens vers 7?

Dink na oor wat daar gesê word. Kyk na die mense se reaksies en probeer ervaar wat hulle ervaar. Keer telkens terug na die voorbeeld van Jesus. Probeer om Hom beter te leer ken, vind jou blydskap in Hom, staan verwonderd oor sy woorde, sy aksies, sy antwoorde en reaksies – alles het met Hom te make. Dink nou na oor hoekom hierdie spesifieke verse in jou gedagtes maal. Skryf hierdie gedagtes en uitkomste neer. Wees rustig en laat toe dat die opvallende woorde en verse deel word van jou stilword by die Heer.

Neem nou tyd om te bid. Reageer op die dinge wat jou geraak het in die teks; gebruik die woorde, beelde en metafore waaroor jy nagedink het; werk met die emosies, gedagtes en gewaarwordinge wat jy ervaar het tydens jou refleksie oor die Woord; deel met God die dinge waarvan jy bewus geword het. Dit help dikwels baie om dit wat jy bid, ook neer te skryf. Bid saam met Salomo soos in 1 Konings 3: 9: Gee dus aan u kneg ’n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? (OAV).

Oorweeg in stilte die verse van vandag. God kom maak ons hier bewus van sy bedoeling met ons. Dit is hier waar God sy wil op ons harte lê, waar ons van binne verander word deur sy Woord en Gees. Hierdie verandering binne ons vra om gelééf te word. Dit vra vir aksie en ’n verandering in gedrag. Is jou aandag vandag op gebed en die bediening van die Woord?

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link