Markus 10: 46-52

Die volgende nege dae gaan ons kyk wat dit beteken dat ons, as dissipels van die Here, daar waar die Here ons geplaas het, ’n verskil kan maak.

Ook jy is deur Jesus geroep om sy dissipel te wees en ’n verskil in hierdie wêreld te maak. Dalk besef jy dit net nie, daarom kyk ons vandag na die genesing van die blinde Bartimeus. In die Markus-evangelie is daar vier roepingsverhale: die roeping van Petrus en Andreas; Johannes en Jakobus; Levi; en die onsuksesvolle roeping van die ryk jongman.

’n Tipiese roepingsverhaal het die volgende elemente bevat: Jesus gaan op ’n plek verby, Hy sien iemand, Hy roep die persoon op sy naam, die persoon is besig met sy dagtaak, Jesus sê hy moet Hom volg, die persoon los alles net so en volg Jesus. (Vergelyk gerus die roeping van Petrus en Andreas in Mark 1: 16-18.)

Hier gaan Jesus by Bartimeus verby, en nadat Bartimeus na Jesus roep, roep Jesus hom. Bartimeus los sy bokleed, die “besigheid” van ’n arme, die bokleed waarop aalmoese geplaas is, net so, en volg Jesus. En hoewel hierdie ’n genesingsverhaal is, is hier tipiese elemente van ’n roepingsverhaal.

So kom Jesus ook by ons verby. Net soos vir Bartimeus, het Hy ons ook genees toe Hy op Golgota vir my en jou gesterf het. Hy kom by jou verby en roep jou. Die vraag is, sal jy Hom volg? Is jy bereid om alles waaraan jy vasklou in hierdie wêreld te los en agter Jesus aan te gaan? Is jy bereid om as sy dissipel te leef en ’n verskil in ander se lewens te maak? Bartimeus, met die besef van wat Jesus vir hom gedoen het, kon eenvoudig nie anders nie as om Jesus te volg.

Die Here gaan ook vandag by jou verby. Gaan jy bereid wees om na Hom te roep en op sy roepstem te antwoord en Hom te volg? Is jy bereid om Hom te vertrou om deur jou ’n verskil in ander se lewens te maak?

Ds Willem Sauer, Waterberg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link