Johannes 15: 1-12

Jesus en die dissipels is waarskynlik in die Hebronvallei of in die omgewing van die Olyfberg. Hierdie areas was bekend vir wingerde en wyn. In hierdie wêreld waar hulle omring is deur wingerde, gebruik Jesus die beeld van wingerde om die dissipels te leer oor die hegte verhouding tussen Jesus en dié wat Hom volg. Jesus nooi dan ook elkeen om aan Hom verbonde te bly, want dan sal hulle baie vrugte dra.

Jesus stel Homself voor as die ware wingerdstok, maar tegelykertyd gee Hy ook die belofte van die snoeiskêr. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sal afgesny word, maar ook elke loot wat vrugte dra, sal gesnoei word. Snoeiwerk moedig nuwe groei aan. As jy reg snoei, gaan die plant meer blomme en vrugte kan gee. Deur snoeiwerk word dooie en siek dele van ’n plant weggeneem, sodat die hele plant nie siek word en doodgaan nie.

’n Hegte verhouding met Jesus is dus lewensnoodsaaklik vir gelowiges. Hy gee lewe en stel gelowiges in staat om vrug te kan dra. Sonder Hom en sy liefde het en is ’n mens niks. Net met ’n hegte, intieme verhouding met Jesus kan gelowiges vrugte in die wêreld dra. Jesus het vir hulle gewys hoe lief Hy hulle het. Hy het vir hulle gesterf aan die kruis. As hulle vrugte wil dra, moet hulle in hierdie liefde van Jesus leef en dit ook uitleef in die wêreld rondom hulle.

In ons lewens sal daar altyd hoogtepunte en laagtepunte wees. Die vraag is egter of ons aan die ware wingerdstok geanker is. Indien ons wel is, sal ons die laagtepunte in ons lewens as groeigeleenthede ervaar, waar God ons snoei om meer vrugte te dra.

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

af
af
Deel met behulp van
Copy link