1 Samuel 16: 7

Die mens dink dikwels dat hy beter weet as God, en daarom lyk die keuses wat mense maak, dikwels anders as die keuses wat God maak. Ons gedagtes en keuses is nie altyd God se gedagtes en keuses nie. Die maatstawwe waarmee ons meet of waarvolgens ons kies, het dikwels net onsself en ons eie belange en eiegeregtigheid in gedagte.

Samuel word deur God geroep om ’n nuwe koning te gaan soek, nadat Hy Saul as koning verwerp het. Samuel vertrek na Betlehem waar hy Isai en sy seuns self gereinig het en hulle na die offer genooi het. Toe Samuel vir Eliab sien, het hy dadelik besluit dat hierdie seun die nuwe koning moet wees, maar die Here het anders besluit en vir Samuel gesê dat Eliab nie die nuwe koning is nie. Samuel word dan verder deur die Here onderrig dat hy nie op die uiterlike moet fokus om ’n keuse te maak nie. Hy sê vir Samuel: Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Daarna het nog ander ook voor Samuel verskyn, maar hulle was nie volgens hierdie innerlike maatstaf geskik as koning nie. Dit is toe dat Samuel met Dawid in aanraking kom en hom volgens God se maatstaf beoordeel, en hom geskik vind om as koning gesalf te word.

Wanneer ons as gemeenskap van gelowiges saam is, is ons steeds geneig om mense volgens hul uiterlike voorkoms en karakter te beoordeel. Waar hulle bly, wat hulle ry en hoeveel hulle kry, is soms vir die mens die maatstaf. Almal moet lyk soos ek, dink soos ek, praat soos ek, voordat hulle in ons midde aanvaar sal word. God ondersoek egter die hart. Hy kies en meet volgens dit wat aan die binnekant is en nie aan die buitekant nie. God vind ’n Geesvervulde mens aan die binnekant, terwyl ons dalk besig is om daardie selfde mens volgens ons eie maatstawwe te beoordeel oor hoe hulle aan die buitekant lyk. Mag ons leer om soos God te kies!

Ds Marius Kramer, Krugersdorp-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap