Lukas 1: 26-38

Die engel Gabriël gaan besoek vir Maria. God het hom gestuur met ’n boodskap. Wat hy vir Maria moet gaan sê, is menslik nie moontlik nie. Maria het in Nasaret gewoon. Nasaret was ’n dorp in die landstreek Galilea, ongeveer 24 kilometer van die See van Galilea af en 35 kilometer van die Mediterreense See af. Destyds was dit ’n klein dorpie. Vandag is dit ’n groot stad waar hoofsaaklik Arabiere woon. Op die plek waar die engel aan Maria verskyn het, is vandag ’n kerkgebou. Binne-in die kerk kan jy met trappe afklim tot by die plek waar die engel vermoedelik vir Maria besoek het.

Toe die engel Maria groet, het hy haar begenadigde genoem. Sy was vol genade wat sy van die Here ontvang het. God was deur sy Gees by haar. Die begroeting van die engel het haar verwar. Die engel stel haar gerus en sê: Moenie bang wees nie, want jy het genade by God gevind.  En dan kom die aankondiging: Sy sal ’n seun hê en sy Naam sal Jesus wees. Hy sal grootword, die Seun van God wees en op die troon van Dawid sit. Sy koningskap sal nooit eindig nie.

Vir Maria was dit onverklaarbaar. Sy het die engel geglo, maar sy was nog nooit by ’n man nie. Die engel het vir haar gesê: Die Heilige Gees en God se krag sal lewe in haar wek. Dit is ’n wonder van God. Dit wat God wil, doen Hy en niks is vir Hom onmoontlik nie. In geloof het Maria gesê: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.

Niks is vir God onmoontlik nie. Die wonder van Jesus se geboorte vertel ons van God se grootheid. Ons verlossing is ’n wonder, ’n genadewonder. As ons iets verstaan van die wonder van Jesus se menswording, iets leer uit Maria se oorgawe aan die Here, sal ons onsself ook onvoorwaardelik tot die beskikking van die Here stel. Wie in Christus glo, is vir die Here diensbaar.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link