1 Johannes 2: 1-6

Jesus is die Seun van God. Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe (1 Joh 1: 1).

Die koms van Jesus na hierdie wêreld is werklik en raak my lewe persoonlik. Hy is lewend en sy handelinge is op elke mens gerig. As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en in die duisternis bly leef, lieg ons (1 Joh 1: 6). Die geloof in en vas wees aan Jesus moet in die alledaagse handel en wandel van die gelowige sigbaar word. Die mens was bedoel om God se beeld en bondgenoot te wees. Christus is die toonbeeld en voorbeeld van hierdie beeld van God, en daarom is sy voorbeeld vir ons eie werk van kritieke belang. 

Deur die liefde van God en die kragtige werking van die Gees is dit moontlik dat ’n mens in die lewe van Jesus kan deel. Om sy beelddraer en ’n verskil te wees in hierdie wêreld, is net genade! Mag die volgende soos-uitsprake in die Bybel jou lei om in die voetspore van Jesus te bly volg:

Ons moet soos Jesus lewe (1 Joh 2: 6); soos Hy liefhê (Ef 5: 2); soos Hy vergewe (Kol 3: 13); soos Hy regverdig wees (1 Joh 3: 7); soos Hy rein wees (1 Joh 3: 3); soos Hy ons lewe aflê (1 Joh 3: 16); ons is soos Hy gestuur (Joh 20: 21).

Dr Frikkie Labuschagne, Sinodaal

af
af
Copy link