Lukas 13: 31-35

Jesus se lydensweg neem deurlopend ’n nuwe en verrassende wending. Die menslike rol en Goddelike ingryping skep spanning. Dit is asof Jesus voortdurend die wêreldse en godsdienstige gemeenskap van sy tyd uitdaag. Dit is ook nie altyd so maklik om uit te maak wie vriend of vyand is nie.

So is die Fariseërs se optrede in hierdie omstandighede moeilik om te peil. As dit ’n vriendelike en omgee-optrede is om Jesus te waarsku teen Herodes se voorneme om Hom dood te maak, is dit prysenswaardig. Herodes is immers slu. Hy het sy broer se vrou afgevat en Johannes die Doper se kop laat afkap. Daarby wou hy altyd die Romeinse oorheersers tevrede stel. Aan die ander kant was die Fariseërs oor die algemeen vyandig teenoor Jesus, en dalk was hul waarskuwing net ’n slinkse plan om Jesus uit die pad te kry. Hoe sal ons weet?

Jesus, egter, hou voet by stuk. Hy doen sy werk en is vasberade op pad Jerusalem toe. Jerusalem word eintlik hier die simbool of metafoor van die geloofsgemeenskap, die kerk, wat selfvernietigend optree. Op ’n tipies moederlike wyse soos ’n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak om hulle te beskerm en te versorg, wou Jesus ook die gelowiges in Jerusalem bymekaar maak. Maar hulle maak Jesus se boodskappers dood. Hulle het gedink as jy die boodskapper doodmaak, verdwyn die boodskap. Daarom word hulle aan hul eie lot oorgelaat.

Jerusalem is deur God geseën. Dit was die stad van die wet en die tempel, maar veral die voorwerp van God se liefde. Juis daarom is hul ongeloof so skokkend en teleurstellend. Jerusalem se geskiedenis laat ’n mens ook dink aan die tipiese gemeente- en kerkgeskiedenis van ons tyd. Ons kan so maklik met ons dogmas, kerklike aktiwiteite en organisasie eintlik ’n bolwerk van verset teen God se genade en liefde oprig. Tog oorwin Jesus deur sy reis wat Hy vandag en môre en oormôre voortsit, om te doen wat Hy gekom het om te doen. So bly God in Jesus met ons besig, sodat daar selfs vir opstandige mense hoop is.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link