Strewe na die dinge daarbo

Kolossense 3: 1

Aangesien (vers 1) verwys na dit wat God reeds gedoen het, na afgehandelde heilsfeite, na God se groot dade in Christus ter wille van ons. Paulus maak hier, soos in baie van sy ander briewe, ’n lys van dit wat God vir ons gedoen het. Nie ter wille van ons eie selfverheerliking nie, maar vir danksegging en toewyding, byvoorbeeld:

  • Julle het gesterwe, en jul lewe is saam met Christus verborge in God. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek (Kol 3: 1, 3).
  • Julle het saam met Christus ’n plek in die hemel (Ef 2: 6).
  • Wanneer Christus by sy wederkoms verskyn, sal julle saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel (Kol 3: 4).
  • Julle is alreeds verheerlik (vgl Rom 8: 30).

Dit alles staan vas. Daarom: Strewe na die dinge daarbo! Ons het alreeds alles en tog ook nog nie. Die teoloog Karl Barth het treffend gesê: Dit is nie die spanning van mense wat nog alles moet soek nie, maar van mense wat alles gevind het en daarom nou alles moet soek. Paulus beskryf dit in Filippense 3: 12 so: …ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds Syne gemaak het. Hierdie spanning mag nooit opgehef word nie. Die dwaalleraars in Kolosse het dit probeer doen deur die oorbeklemtoning van wettiese reëls.

Wanneer Paulus sê Strewe na die dinge wat daarbo is…. bedoel hy nie weer ’n lewe van wetsonderhouding met die oog op verdienste nie, ook nie ’n lewe van wêreldontvlugting met die oog op selfheiliging nie. In Kolossense 3: 18 – 4: 1 maak Paulus dit alles op ons alledaagse aardse verhoudings van toepassing: man en vrou, ouers en kinders, slawe en eienaars. Dis waar ons dit wat ons reeds in Christus is, moet uitleef. Die evangelie het alles te make met ons alledaagse lewe, ons politiek, etiek, en ekonomie. Christene is, om dit so te sê, hemelsoekers op aarde, vir die aarde. Hemelstrewers, hemelgerigtes, maar terselfdertyd met hul voete steeds op die aarde, omdat dit God se aarde is.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link