1 Timoteus 4: 6-16

Die apostel het geweet dat Timoteus ’n rolmodel vir die bediening van ander sou word. Daarom word Timoteus aangemoedig om homself daarin te oefen om ’n toegewyde lewe te lei, net soos wat ’n atleet oefen. Die inspanning se einddoel: Sy geloof groei, hy plaas sy hoop op dit wat gaan kom, en hy is geanker in God se genade.

Timoteus  se vraag is een waarmee talle worstel. Is ek nie te jonk  nie? In Timoteus se tyd was dit nie die gebruik dat iemand soos hy, ongeveer 30 jaar oud, geestelike leiding neem nie. Die skrywer se antwoord is dat Timoteus ’n goeie voorbeeld moet stel, dan sal niemand op hom neersien nie, en hy sal respek verdien. Die skrywer noem dan die sake waarin die voorbeeld gestel moet word, naamlik: die liefde om mense met empatie geestelik te begelei, en geloof, en morele integriteit. As jy oor dié eienskappe beskik, maak ouderdom nie saak nie. As Timoteus sy gawes gebruik, sal dit redding vir baie beteken.

Hoe baie staan ons nie klein voor die Here nie! Worstelend met die vrae: Is ek nie te jonk nie? Is ek gereed?  Timoteus, wat ook worstelend was, hoor dat hy geestelik fiks moet wees vir die reis van geloof. Ja, soos ’n atleet oefen vir die wedloop, daaraan deelneem en die prys verower, moet ons ook geestelik oefen om in toewyding aan God te leef. Ons jaag egter nie die oorwinning na om die prys te verower nie. Nee, ons jaag ’n veel groter saak na: die ewige lewe.

Die skrywer kom gee die oefenprogram vir ons: Gaan leef liefde; ons moet mense met empatie geestelik begelei; en ons moet morele integriteit beoefen. Kortom, gebruik jou gawes wat jy van God ontvang het!

Is jy gereed?

Ds Werner Venter, Schoemansdal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap