Matteus 24: 32-44

Hier praat Jesus verder oor sy wederkoms: En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur (OAV).

In die profetiese rede maak die Here Jesus dit duidelik dat die mense wat nie voorbereid is op sy wederkoms nie, daardeur verras sal word. Die koms van die Seun van die mens sal so blitsig soos weerlig wees. Niemand weet wanneer die oomblik sal aanbreek dat Hy kom nie, ook nie die engele in die hemel nie. Selfs nie die Seun nie. Net die Vader weet wanneer dit sal wees, en Hy sal kom met groot krag en majesteit op die wolke, onverwags soos ’n dief in die nag (1 Tess 4: 16, 5: 2). Of soos ’n weerligstraal met die stem van ’n aartsengel en geklank van die basuin van God (Matt 24: 27, 30). Die kort antwoord is dat die wederkoms naby is, voor die deur (verse 32-33), dat hierdie geslag dit nog sal beleef (verse 34-35), en dat dit onverwags sal wees omdat die dag en uur onbekend is (verse 36-44).

In die tyd wat Jesus se wederkoms voorafgaan, sal die grootskaalse ontheiliging van alles wat heilig is, gesien kan word. Soos in die dae van Noag, voordat die sondvloed die destydse wêreld getref het, het die mense soos gewoonlik ook geëet en gedrink en getrou totdat die ramp hulle oorval het. In die tyd waarin ons leef, lyk dit dikwels nie anders nie en word Christelike gesinswaardes, norme en moraliteit afgetakel. Wat voorop staan, is die mens se liefdelose vergrype, eie wil, genot en begeertes. Dit beskryf die hedendaagse mense wat rustig hul daaglikse gang gaan sonder om die Here Jesus se naderende wederkoms te verwag. Die Here Jesus waarsku sy volgelinge om waaksaam en gereed te wees vir sy koms, omdat die Seun van die mens kom op ’n uur dat julle dit nie verwag nie.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Copy link