Matteus 16: 19-23

Ons soek almal na vastigheid, waarborge en sekerheid. Van nature soek ons dit by geld en besit, mag en status. Ongelukkig is daar ook die mot en roes en die dief – dit is die bewakers van ons skatte op aarde. Kortom, dit waarop ons ons sekerheid en vertroue bou, is verganklik.

Jesus het op die berg ook oor hierdie nood van die mens gepraat. Sy raad is: Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar… Daar bestaan geen twyfel nie. Dit is nie net raadsaam nie, maar ook moontlik om vir jou ’n skat in die hemel bymekaar te maak. Die geheim is om Christus as lig in jou oog, in jou hart en in jou lewe te kry. Deur sy Gees stel Hy ons in staat om so te begin lewe dat ons gedagtes gerig is op die dinge daarbo. Dan leer ons om God vir alles te vertrou. Ons ontvang die aardse gawes met dankbaarheid uit God se hand, maar verpand ons harte nie daaraan nie. Ons het ’n nuwe hart en ’n nuwe oog ontvang, ’n oog wat nie meer kyk na wat en waar ons kan baat nie. Dit is ’n oog wat God sien en gedurig opkyk.

As ons harte verander en Christus al méér in ons lewe word, beleef ons ’n ongekende rykdom en vrede reeds hier op aarde. Hy is immers die Een wat op ’n ander berg die onmoontlike moontlik gemaak het met sy bloed, met sy lewe. As ek my hele hart en oog op Hom rig, begin ek die heerlike bergpad saam met Hom en in Hom loop. Dan het ek Hom as my Skat, die onverwelklike, onverganklike Ewige op wie en wat mot en roes en dief geen vat het nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees (Matt 6: 21).

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link