Kolossense 3: 1-4

Ons teks vorm deel van ’n brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse geskryf het. ’n Brief in die antieke wêreld het duidelike kenmerke gehad. Dit het onder andere altyd dieselfde vorm gehad, naamlik ’n aanhef, ’n lerende gedeelte, ’n oproep en ’n slot. In hierdie brief gaan die lerende gedeelte oor die werk van Christus Jesus in en deur die gemeente, en in die opdraggedeelte word verduidelik wat dit beteken as Christus Jesus in en deur die gemeente werk. Ons teks vorm spesifiek deel van laasgenoemde. Ons gaan leer wat dit prakties beteken om in verbondenheid met Christus te lewe, en wat die implikasies daarvan vir ons lewe is.

As Paulus sê Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, bedoel hy daarmee dat ons fokus in die lewe op Christus Jesus moet wees. Fokus is ’n baie belangrike taak. Sonder fokus dwaal jy maklik af, gee jy gou moed op, druk jy nie deur nie, sien jy nie die groter prentjie nie. As ons fokus nie op God is nie, gaan hierdie wêreld ons maklik verlei en weglei. Ons gaan maklik verdwaal in die gedagtes en woorde van verkeerde mense. Ons gaan as gevolg van die gebroke wêreld maklik tou opgooi. Fokus op Jesus se posisie, Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is ’n posisie van mag. Dikwels was die persoon aan die regterhand van ’n antieke koning die een wat werklik die koninkryk regeer het.

Die mens moet altyd daarop fokus om vorentoe te kan gaan. As jy nie op Christus Jesus aan die regterhand van die Vader fokus nie, sal jy noodwendig jou fokus na ander dinge verskuif. Dit het met sommige lidmate in die gemeente gebeur, hulle het ’n ander fokus gekry. Hulle het die oorleweringe van mense belangrik geag. Hulle het klem gelê op mensgemaakte, wettiese, godsdienstige reëls en godsdienstige feesdae. Met die fokus daarop het hul aandag, tyd en energie daarin gegaan.

Rig jy jou gedagtes op die dinge wat daarbo is?

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link