Lukas 13: 6-9

Die kerk regoor die aarde is nou in Adventstyd. Hierdie is vir die kerk ’n belangrike stilwordtyd: ’n tyd wat gelaai behoort te word met besinning en introspeksie. Ons word deur die vreugde van ’n rustyd en ’n herlaaityd meegesleur. Die kerk wil die gelowiges lei om opnuut weer oor die betekenis van Jesus se koms na die aarde te reflekteer. Ons behoort (asof vir die eerste keer) weer beslissend te antwoord oor hoe Jesus se persoon en bediening ons lewe beïnvloed. Dra ons lewens die vrugte wat by die bekering pas, of put ons net die grond uit?

As ons die gelykenis van die vrugtelose vyeboom van nader bekyk, sien ons twee belangrike elemente daarin. Die een is die noodsaaklikheid dat daar vrugte aan die boom moet wees, en die tweede is die uitsonderlike geduld wat die tuinier aan die dag lê, die ekstra moeite wat hy met die boom doen. Dit is vanselfsprekend dat die vyeboom vrugte moet dra. Dit is die eienaar se goeie reg om vrugte te verwag, want dit is waarom ’n vrugteboom tog geplant word! Trouens, sonder vrugte raak die vrugteboom ’n las wat net die grond uitput en uitgekap moet word.

Die geduld van die tuinier trek dadelik die aandag. Hy dring daarop aan om dit nog ’n kans te gee (uitstel van die oordeel) en onderneem om dit asof van nuuts af te versorg en te bemes (die bediening gaan voort). Selfs al lyk dit onwaarskynlik dat die vrugtelose boom nou anders sal begin reageer. Genade kan nie duideliker uitgebeeld word nie!

Ons raak maklik in die verloop van die lewe net ingestel op ons eie oorlewing. Ons onttrek dan lewensmiddele uit die grond waar ons geplant is, sonder om vrugte wat by bekering pas, te vertoon. Die nuwe perspektiewe van die koninkrykslewe wat Jesus kom verkondig het, raak verdring deur ons eie selfregverdiging. Ons reageer met selfregverdiging en vyandskap eerder as met bekering, liefde, versoening en vergifnis. En so put ons die grond uit… Hoe lank nog moet die Tuinier geduldig nuwe moontlikhede by ons wortels bly inwerk?

Gebed

Troue Heer, dankie vir die geduld waarmee U aanhoudend groeimoontlik-hede by my wortels inwerk. Help my om vrugte van geloof te dra. Amen.

Ds Stephen de Beer, Noordwestelike Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap