Eksodus 7: 14-25

Elke dag van ons lewe kry ons met die Here te doen. Soms is dit baie duidelik en aangrypend, soos wanneer iemand herstel na ’n siekbed. Maar soms werk God in alledaagse dinge, soos ’n medegelowige wat ons moed inpraat wanneer ons moedeloos is, of iemand wat ons help wanneer ons werklik hulp nodig het. As ons egter eerlik wil wees, sal ons moet erken dat God op die ou end by alles betrokke is. Die hartseer is egter dat baie mense sukkel om God raak te sien.

Hoe dikwels lees ons nie hiervan in die Bybel nie? Vat maar Eksodus as voorbeeld. Van kleins af het ons gehoor van Moses en die farao, van die tien plae en die lot wat uiteindelik die farao en sy soldate getref het. Die farao se harde hart het uiteindelik op sy dood uitgeloop. Ons lees dat God dit vooraf geweet het, maar nogtans het Hy die pad geduldig met hom geloop.

So loop die Here ook ’n pad met elkeen van ons. Hy stuur sy boodskappers om sy wil bekend te maak. Hy maak Homself bekend deur dinge wat gebeur, ’n ware epifanie! Elke dag skryf ons ook saam aan die geskiedenis. Die vraag is egter, is ons bereid om te kyk en te sien, en ons aan God te steur? Of gaan ons ook soos die farao omdraai en wegstap van die Nyl waar God aan die werk is, terug na ons eie paleis waar ons meen dat ons self god is? Toe die farao omgedraai het na sy paleis toe sonder om Hom aan die Here te steur, het hy die eerste reëls in sy geskiedenis van ondergang geskryf. Mag ons leer en ons met verwondering steur aan God se openbaring!

Gebed

Here, maak my oë oop om alles raak te sien wat U om en in my laat gebeur. Bewaar my daarvan om my nie aan U te steur nie. Amen.

Ds Stephan Botha, Rustenburg-Suid

Share via
Copy link
Powered by Social Snap