Matteus 5: 6; Matteus 22: 34-40

Hoe lyk God se geregtigheid? Hoe lyk liefde? ’n Staaltjie vertel hoe liefde nie behoort te lyk nie. ’n Man het op ’n dag in ’n put geval. Elkeen wat daar verbygestap het, het ’n mening uitgespreek. Die Fariseër: Jy verdien wat met jou gebeur het! Die Katoliek: Dink aan jou lyding terwyl jy in die put sit. Die Baptis: As jy gered was, sou jy nie in die put geval het nie. Die Charismaat: Glo net dat jy nie in die put is nie. Die Hervormer: Die genade is vir jou genoeg! En die arme man was steeds in die put totdat iemand met medelye hom uitgehaal het…

Jesus het, te midde van allerhande opinies oor hoe God se geregtigheid lyk, mense geleer om hul harte te gebruik. Help die man uit die put. Doen eers liefde, redeneer later.

Onder leiding van die Fariseërs is ’n hele stel wette ontwikkel wat nagekom moes word om God tevrede te stel. Daar was altesaam 248 gebooie (moets) en 365 verbooie (moenies). Dit is te verstane dat mense gewonder het watter reël die belangrikste is. Jesus se bediening was daarop gemik om die hart van die wet in ere te herstel. Wie die hart van die wet verstaan, ken die hart van God.

Die hart van die wet is eenvoudig: Wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. Met sy opsomming gryp Jesus terug na die ou belydenis van Israel (Deut 6: 4-5) dat daar net een God is, en verbind dit met die gebod om jou naaste lief te hê soos jouself (Lev 19: 18). Alles wat ons doen en sê, ons opstaan en ons slaap, ons hele lewe dus, vloei voort uit hierdie belydenis: Die Here is ons God. Ons dien Hom met ons hart, ons siel en ons verstand, ons wese. Hieruit vloei ons liefde vir ons naaste voort. Die liefde vir God se noodwendigheid, is liefde vir ons naaste.

Gelukkig is diegene wat hulle daarop toelê om vir God lief te wees en vir hul naastes soos vir hulself. Gelukkig is hulle wat die liefde doen.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link