Handelinge 9: 20-31

Ons ken die verhaal van Saulus se bekering. Na sy bekering was sy eerste struikelblok sy eie verlede. Almal het sy verlede teen hom gehou. Die Jode kon nie glo dat hy Jesus verkondig nie. Kort tevore was hy nog die Christene se grootste vyand. Hoe kon hy so verander?

Paulus is daarna Jerusalem toe. Daar het hy by die apostels van Jesus probeer aansluit. Ook hulle kon dit nie glo nie. Hulle onthou nog sy optrede met Stefanus se dood. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm. Sy naam beteken seun van vertroosting. Hy het ’n eervolle plek in die gemeente in Jerusalem ingeneem. Hy het ’n stuk grond tot voordeel van die armes verkoop. Barnabas het vir Saulus by die apostels ingestaan. Hy is ook later saam met Saulus afgevaardig vir die eerste sendingreis. Barnabas het vir Saulus ’n kans gegee. Hy was bereid om sy geld op Saulus te sit. Hy het nie getwyfel aan Saulus se bekering nie. 

Die verhaal van Christene is die verhaal van Barnabas en Saulus. Dit is die verhaal van God wat bereid is om ’n kans te vat met mense wat ’n slegte verlede het. Dit is die verhaal van God wat in mense se lewens ingryp deur self mens te word. Dit is die verhaal van die God wat beslag lê op die lewe van die een na die ander mens. Hy maak van sondaarmense nuwe mense en wis die slegte verlede uit.

Elkeen van ons het ’n verlede. Na regte lyk ons lewe soos ’n bouvallige huis wat vir maande leeg staan. Daar is geplunder, en oral lê rommel van ons verlede rond. Onsself kan dit nie opruim nie. Net die bloed van Jesus kan ons skoon was. Hy het geboet vir ons slegte verlede, Hy het ons slegte verlede uitgewis. Op grond van Jesus se offer dink God nooit weer aan ons sonde nie.    

Ds Willem Kok, Potchefstroom 

af
af
Deel met behulp van
Copy link