Efesiërs 2: 1-10

Sola fide – deur geloof alleen. Dit is nie deur ons eie werke dat ons gered is nie, maar deur God wat in liefde en genade God self oor die mensdom ontferm het. En deur geloof kry ons toegang tot daardie genade. Dit is een van die vyf pilare waarop die gereformeerde geloofstradisie gebou is. Dit is ook wat die skrywer in die teks sê.

Deur geloof in God is ons saam met Jesus uit die dood opgewek en het ons nie net eendag nie, maar reeds in die hede toegang tot hierdie nuwe lewe. Die nuwe lewe vra van ons om op ’n ander manier in die hede te leef en om Jesus en die voorbeeld wat Hy gestel het, nie net met woorde te verkondig nie, maar ook met dade. God het ’n missie vir die wêreld, en uit dankbaarheid neem elke gelowige deel aan hierdie plan. Dit vra dat ons nie net van ander gelowiges sal verwag om van die wêreld ’n beter plek te maak nie, maar dat ons ook self aktief daaraan sal deelneem. Dit vra van ons om ander se laste te help dra.

Ons is nie gered vanweë ons goeie werke nie, maar gered om goeie werke te doen. As ons volgens ons sondige natuur lewe, sal ons belange daarby lê om onsself te dien. As ons egter in Christus lewe soos wat Christus in ons lewe, sal ons belange daarby lê om vir ander lief te wees en hulle te dien. Die krag wat ons in Christus ervaar, trek ons in by God se eie hart van liefde en bewerkstellig versoening tussen ons en ander.

Elkeen van ons het ’n rol te speel in God se versoeningswerk. Elkeen van ons het ’n rol te speel in die transformasie van die wêreld. Ons werk is om uit te vind waar, en so deel te raak van God se handelinge in die wêreld.

Ds Nastasia Vosloo-Steyn, Donegal/Molopo-kombinasie

af
af
Deel met behulp van
Copy link