Matteus 7: 13-23

’n Mens sou verwag dat twee sulke allesinsluitende dog wedersyds uitsluitlike paaie met een van die groot verskynsels van menslike samelewings te doen het. Nasionaliteit, taal, kultuur, ekonomiese sisteme, filosofie, politieke oortuiging, sosiale klas, geslagtelikheid, oriëntasie of enige ander konsep wat menslike groeperinge van mekaar skei en onderskei.

Elkeen van daardie konsepte is inderdaad baie smal en daar is min wat dit vind. Daar is min mense wat byvoorbeeld glo in hul eie meerderwaardigheid en die noodsaak vir eksklusiwiteit. Daar is min Amerikaners wat daarin glo. Min blanke Suid-Afrikaners. Min swart Suid-Afrikaners. Min kapitaliste. Min kommuniste. Min belydende Christene. Min Jode. Min ateïste. Min positiviste. Min heteroseksuele mense. Baie groepe “min mense” wat glo dat hulle op die een of ander manier beter is as ander, of selfs meer aanvaarbaar vir God. Want dit is nie ’n smal weg nie. Dit is smal bane op dieselfde breë weg. 

Jesus het ook onder elkeen van die konsepte hierbo, in ’n bepaalde groep geval. So dit sou slegte nuus wees as die smal weg na só ’n verskynsel verwys, aangesien ons in die meeste gevalle nie volgens daardie konsepte aan dieselfde groep as Jesus behoort nie. Inderdaad, daardie konsepte skei ons van Jesus, op dieselfde wyse as wat dit ons van mekaar skei. Daarom verenig Jesus ons met Hom op ’n ander weg. ’n Smal weg waar die werke van sy Vader die enigste bepalende verskynsel is. Werke wat Hy ons wys: diensbaarheid, deernis, inklusiwiteit selfs teenoor dié deur wie ons uitgesluit word. Werke van Liefde.

Daar is ’n breë weg van menslikheid wat mense van God en van mekaar skei, met baie smal bane. ’n Mens kan selfs vir Jesus Here, Here sê op die smal bane van daardie breë weg wat na die verderf lei… En daar is ’n smal weg van Goddelikheid wat mense met mekaar versoen en verenig, soos God ons deur Christus met Homself versoen en verenig. Die belydenis is slegs op daardie weg geloofwaardig.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

af
af
Deel met behulp van
Copy link