Matteus 14: 22-33

Lees vandag se verse herhaaldelik deur. Ons wag so graag op die Heer vir antwoorde en uitkoms. Lees die teks en merk op hoe jy self ook in moeilike tye van jou lewe, selfs deur ’n uitdagende seisoen, hunker na die Heer. Lees die teks nou weer.

Dink na oor die gevoelens en gedagtes wat vanuit die verse vir jou opvallend was. Moontlik voel jy doodsbenoud soos die dissipels. Moontlik voel jy asof jy in jou eie vierde nagwaak (donkerste skof) vasgevang is. Jy wil tog die Heer so ontmoet soos wat Hy hier deur die newel aangestap kom.

In gebed roep jy na die Heer. Dit kan vrylik wees in spontane gebed, of volgens die bekende woorde van Psalm 120. Bid spesifiek oor die bang in jou. Bid luisterend sodat Hy met jou kan praat en aan jou kan verskyn. Ons kan met ewe groot vrymoedigheid na God toe draai met vrae, asook met gevoelens van onsekerheid, pyn en woede. Die Psalms is nie net vir ons ’n goeie voorbeeld hiervan nie. Dit gee ook vir ons woorde waarmee ons kan bid, wanneer dit voel of ons nie woorde het nie. So ’n smeekgebed kan wees soos Asa se gebed in 2 Kronieke 14: 11: En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê: Here, niemand kan help soos U tussen die magtige en die kragtelose nie; help ons, Here onse God, want op U steun ons, en in u Naam het ons teen hierdie menigte gekom; Here, U is onse God; laat geen sterfling naas U magtig wees nie (OAV).

Oorweeg die teks en God se woorde aan jou met afhanklikheid en dankbaarheid. Dink na oor Jesus se oproep in Matteus 14: 29: Kom! Ons kan, en behoort, mee te werk met God se genade en onsself oop te stel vir sy werking, sodat ons so kan gaan leef. Dus kan jy ook oorweeg dat Hy jou roep, jou uitnooi om op Hom te vertrou, selfs tydens jou vierde nagwaak.

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link