(Dankdag vir die Oes / Biddag vir die Gesaaides)

Psalm 11

Psalm 11 is ’n vertrouenslied van ’n pelgrim wat in die tempel God se beskerming kom vind het. Waarom skuil? Die fondamente word ondermyn, tot so ’n mate dat goddeloses fisies regverdiges se lewens bedreig. Wetteloosheid en moord is aan die orde van die dag, want geweldenaars skiet pyle uit die donker op die onskuldiges. Dit dui op hul slinksheid of dalk dat hulle in die geheim deur magtiges beskerm word teen vervolging.

Om by God te skuil, is sy bewuste keuse. Daar is ook ander moontlikhede, soos wat welmenendes hom aangeraai het: “Fladder” berge toe soos ’n voël! Hy besluit daarteen, want selfs voëls is met pyl en boog gejag. Hy is nêrens sy lewe seker nie. Hy skuil eerder by God in die tempel. Hy motiveer sy keuse: As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Die antwoord word veronderstel en daardeur beklemtoon: Die regverdige kan niks daaraan doen nie. Die probleem is te groot.

Gelowiges leef vandag ook soms in omstandighede van geweld en moord; tye wanneer die fondamente van reg en geregtigheid ondermyn word. In demokratiese lande is daar darem wettige maniere van protes en om booswigte in die hoogste ampte aan die kaak te stel, tensy daardie meganismes ook ondermyn is… In sulke tye het gelowiges steeds keuses. Party tree uit die omstandighede en soek elders ’n heenkome. Ander besef dat menswees in alle omstandighede beteken om broos te wees. God is hul enigste toevlug. Hierdie keuse waarborg nie hul veiligheid nie en verminder ook nie hul broosheid nie, maar maak ’n belangrike stelling: Die betekenis van lewe is om as God se mense te lewe, selfs te ly en te sterf, wetende dat absoluut niks hulle kan skei van God se liefde wat daar in Christus is nie. Anders gestel, Christus waarborg dat God hulle altyd liefdevol naby sal wees. Dit gee hulle gemoedsrus. Dit kan geen booswig hulle ontneem nie.

Psalm 18: 1 en 7 (Tweede melodie)

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link