Johannes 20: 24-29

Terwyl ek in April 2022 ’n week saam met die finalejaarstudente by Origins Retreatsentrum deurgebring het, beleef ek een aand ’n sonderlinge gebeurtenis in die kapel tydens die aandgebedstyd. In die kapel kyk jy wes deur ’n groot venster met ’n kruis in die middel. Die bedoeling is dat jy as’t ware deur die kruis na die wêreld kyk.

Om 18:00 is ons in die kapel vir die halfuur lange aandgebed. Die gebeure begin met musiek, ’n kort Skriflesing uit Psalm 139 wat herhaal word, en ’n kontemplatiewe stilte wat 20 minute duur. Vanwaar ek sit, merk ek die refleksie van een van die vrouestudente op. Die lig van die son wat ondergaan, reflekteer teen die binnemuur en brandskilderglas, en ets haar beeld teen die glas vas. Dit is soos ’n toneel in ’n kunsfliek. Ek merk ook drie ander studente in die glas op, maar vanuit my hoek is hulle nie so helder sigbaar nie. Ek raak in vervoering oor die wonder van sagte warm lig wat haar beeld met duidelike gelaatstrekke teen glas projekteer, en ek wonder wat die onderganende son met die beeld gaan doen.

Die minute tik verby en geleidelik versag haar gelaatstrekke en raak die beeld effens dowwer, en die sagte skynsel van die son wat agter die berg wegraak, kleur steeds die beeld in die glas in. Ek wonder skielik of hierdie beeld in glas wat geleidelik maar tog kleurryk verdof, ’n boodskap oor die opstanding dra.

Jesus se liggaamlike opstanding was beslis nie die een of ander refleksie in die onderganende son nie. Jesus se uitnodiging aan Tomas om Hom aan te raak, die staptog en broodbreek saam met die Emmausgangers, die strandontbyt en die indringende gesprek met Petrus, is lewende bewyse van sy opstanding. Na Jesus se hemelvaart sou sy beeld by die omstanders geleidelik vervaag, maar hulle sou nooit die werklikheid van sy opstanding betwyfel nie. Dié werklikheid was in hul harte ingebrand – dit is dieselfde werklikheid wat Tomas die woorde My Here en my God! laat uiter het.

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

Share via
Copy link
Powered by Social Snap