Kolossense 4: 2-6

Deesdae word daar baie oor die missionale gerigtheid van die kerk gepraat. Dit beteken dat die kerk voortdurend met sendingwerk besig moet wees. Mense wat afvallig geraak het, asook diegene wat nog nooit van die Here gehoor het nie, moet (terug)gebring word kerk toe! Die veronderstelling word geskep dat hierdie missionale gerigtheid iets nuuts is en dat dit die grootste uitdaging van die kerk in die 21ste eeu is. Dit is ook so dat baie kongresse en kursusse rondom missionale gerigtheid aangebied word. Kortliks kan gesê word dat missionale gerigtheid deesdae ’n gonswoord is wat in menige kerklike gesprek ter sprake kom.

Die gedagte van Kolossense 4: 2-6 is dat hierdie missionale werk ’n doodgewone, normale gemeentelike aktiwiteit is. Daar is egter sekere riglyne wat gegee word vir hierdie gemeentelike aktiwiteit. Die eerste is dat daar voortdurend gebid moet word dat die Here ’n deur sal oopmaak vir sy Woord. Dit is belangrik om te sê dat die vorm van die werkwoord hier dui op ’n voortdurende gebed, in teenstelling met ’n eenmalige aksie. Bid julle voortdurend dat die Here vir julle sal wys waar om betrokke te raak?

’n Tweede belangrike saak by die gemeente se missionale gerigtheid is natuurlik die regte optrede teenoor diegene wat nie aan die kerk verbonde is nie. In 4: 5 word gemaan om in wysheid teenoor hulle te wandel. Die gedagte hier is dat ’n mens nie sommer ’n huis sal binnestorm en mense summier met die hel sal konfronteer nie. Nee, hierdie gedeelte gaan eerder oor ’n spesifieke tyd wat met die nodige wysheid benut moet word om die Woord te verkondig. Volgens 4: 6 is positiwiteit en vriendelikheid onontbeerlik in die gesprek met mense buite die gemeente. Hoekom anders sê Paulus dat jul woord altyd in blydskap moet wees en met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om elkeen te antwoord?

Ter opsomming: ’n Missionale gemeente bid voortdurend vir geopende deure tot die Here, wag dan vir die regte tyd en, laastens, weet wat die korrekte woorde is om te sê.

Prof Pierre Jordaan, Wonderfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link