Lukas 1: 46-55

My siel juig oor God, my Verlosser. Ek besing die grootheid van die Here, omdat Hy na my in my geringheid omgesien het. So begin Maria haar loflied tot eer van God. Die lofsang van Maria is sekerlik een van die bekendste liedere in die Christelike kerk se liedereskat. Dit staan bekend onder baie gelowiges as die Magnificat, na aanleiding van die Latynse vertaling Magnificat anima mea Domine: My siel maak die Here groot. Oor die eeue heen sing Christengelowiges hierdie lied saam met Maria. In Adventtyd is hierdie lied ook op ons lippe en leef dit in ons harte. Hierdie lied is ook in ons Liedboek opgeneem: Groot is die Heer – só sing my siel oor God my Saligmaker. Groot is die Heer – só juig my gees oor my Verlosser (Ges 333).

Tog is die lofsang van Maria nie heeltemal oorspronklik nie. Dit is grotendeels ontleen aan die lofsang van Hanna, wat ons in die Ou Testament leer ken het. Die Evangelie van Lukas wil ons egter daarop wys dat hierdie ou lied van Hanna tot nuwe betekenis kom wanneer Jesus as Messias gebore sou word. Hy klee dit in met ’n nuwe betekenis wat die ou, oorspronklike lied se boodskap verreweg oortref.

In die tyd van Hanna was haar loflied grotendeels nog ’n strydlied. Maria wil met hierdie loflied egter sing van ander tye wat nou gaan aanbreek. Haar Kind sal gebore word, en juis dit gaan die wêreld anders maak. Met sy geboorte sou die wêreld, waarin elke mens nog oorgelewer was aan skuld en skande, ’n wêreld word waar mense weer kan lewe in die ontferming en die liefde van God. So sing Maria met hierdie lied van ’n verlange van die mens na ’n beter wêreld wat met die geboorte van haar Kind, die Verlosser en Saligmaker van die wêreld, gaan aanbreek.

In ons tyd sing ons ook hierdie loflied, elke jaar opnuut met Advent, omdat ons verlang na ’n wêreld waar God se vrede sal heers. Wanneer ons dit saamsing, bid ons dat die Here sy vrede opnuut in ons harte sal gee.

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link