Matteus 7: 13-14

In menige huishouding het ’n mens vroeër ’n skildery gekry van die smal en breë weg. Die breë weg het altyd so vrolik en lekker gelyk, veral as jy van partytjies gehou het. Dit kon ’n mens so maklik skuldig laat voel oor wat jy doen en bang maak as jy dink iewers vorentoe gaan jy oor die afgrond van verlorenheid stort. Die smal weg, aan die ander kant, het so ernstig gelyk, so sonder lewensgenieting, en dit het na swaar werk gelyk om deur daardie smal poort te kom.

Tog is dit nie wat Jesus met hierdie beelde bedoel nie. Dit gaan nie daarom dat ’n mens na aanvanklike moeite en swaarkry later geluk en voorspoed sal ontvang nie, of dat die breë weg ligsinnigheid beteken en die smal weg ’n vroom en deugsame lewe nie. Wat Jesus bedoel, is om in die lig van die oorvloediger geregtigheid (Matt 5: 20) ’n keuse te maak om Jesus te volg. Wie in Hom glo, het reeds die koninkryk van God, en dan kan dit beteken dat daar lyding op jou lewenspad kom. In so ’n geval kies jy nie die pad van die minste weerstand nie. Nee, jy volhard in die geloof en vertrou God volledig.

’n Mens se lewenspad is ’n pad van keuses, so kry ons dit ook in die Ou Testament as die Here vir die volk sê Hy hou aan hulle die seën en die straf voor (Deut 11: 26); Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou (Deut 30: 15); en deur Jeremia sê die Here vir die volk: Ek gee julle die keuse: wil julle lewe of wil julle sterwe? (Jer 21: 8). In Jesus het ons die lewe. Daar is nie ’n ander pad na God as deur Hom nie.

Die hier en nou is belangrik, oor hoe ek teenoor God en ander mense optree en lewe.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link