Matteus 6: 19-34

In die antieke wêreld waar mense nog nie mooi weet hoe die wêreld en die menslike liggaam werk nie, glo mense dat die hart, eerder as die brein, die setel van gedagtes is. Hulle weet ook nog nie dat lig die oog binnegaan en deur die brein geïnterpreteer word om die beelde te vorm wat ons sien nie. Hulle glo dat intensie van binne af deur die oog na buite kan beweeg. Die intensie waarmee mense na voorwerpe en mense kyk, sou dan daardie voorwerpe of mense kon beïnvloed.

Jesus praat met mense wat só dink, in terme wat hul verstaan. As ’n mens voortdurend bekommerd is oor die materiële, sien jy ’n donker wêreld. ’n Vyandige wêreld wat vir jou aardse skatte ’n bedreiging is, of waar jy ’n bepaalde gesindheid moet hê om sulke skatte op te gaar. En aangesien die oog die lamp vir die liggaam is waardeur die intensie van jou hart (gedagtes) die wêreld ingestraal word, is die donker wêreld wat jy sien eintlik ’n weerkaatsing van jou gesindheid. Donker gesindhede is ’n God-vervreemde natuur van verganklikheid in die mens wat verganklike dinge as skatte sien. Omdat verganklike dinge noodwendig moet vergaan, kan mense met sulke gesindhede nie anders as om bekommerd te wees oor hul skatte nie. Die bekende afgod van sulke verganklike skatte is Mammon. Wanneer jou hart voortdurend op daardie baas se koninkryk fokus en dit bearbei, is dit die baas wat jy dien.

Maar gelowiges leer om ’n ander Baas te dien. Ons hart fokus op die ewige skatte van God se koninkryk. Liefde, deernis, barmhartigheid, genade en die basiese daaglikse behoeftes van alle mense. Dit is dan die intensie van ons harte wat deur die oog die wêreld ingestraal word. Dis die dinge wat ons raaksien tussen en ten spyte van die verganklike dinge, want God voorsien daardie dinge vanuit sy ewige, onuitputbare koninkryk. Soek dus eerstens na God se koninkryk, want daarin ontvang ’n mens wat jy nodig het.

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Strand

af
af
Deel met behulp van
Copy link