Matteus 16: 22

Lees vandag se Skrifgedeelte en let op die ongeduldige, self-gesentreerde reaksie van Petrus. Lees verse 21 tot 28 stadig deur, neem jou tyd vandag. Neem jou tyd. Dit is juis die haastigheid van ons lewens waarteen ons wil waak. Lees die verse weer deur en luister fyn na God se Woord.

Dink na oor die woorde en aksies van die karakters soos Petrus, Jesus en die dissipels. Dink rustig na oor die gedagtes wat jy oor jouself en ander het, wanneer jy die teks lees. Wees veral bewus van jou reaksies op die verse wat jy gelees het. Neem jou tyd hiermee.

Gebed vandag vra rustigheid. Bid soos Salomo in 1 Konings 3: 9: Gee dus aan u kneg ’n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei, want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? (OAV).

Oorweeg nou wat in jou dag gejaagd gaan wees. Maak ’n punt daarvan om jouself daarvoor in te rig, gereed te maak. Peins oor die plekke waar jy weet jy moontlik haastig gaan wees. Veral op die plekke waar jy met jou naaste naastes omgaan. Dink na oor wat vir Jesus belangrik is en waarteen Hy sy aanklaer waarsku. Vandag kan jy moontlik in die strik trap van aanklaer wees. Laat dus toe dat Salomo se gebed en die verse wat op jou hart druk, vandag nie verlore gaan nie. Ek weet ek is soms ’n haastige aanklaer, maar hoe meer tyd ek by die Heer deurbring, hoe meer leer ek Hom ken en hoe meer het ek die wil van God in my gedagtes, eerder as die wil van ’n haastige aanklaer.

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link