Lukas 7: 47; Galasiërs 5: 22

Sommer so in ’n oogwink bevind ons ons byna aan die einde van Oktober. Sommige van ons het nou dalk weer moed geskep met die koms van die mooiste maand. Hoe kan ons hoopvol bly leef in ’n tyd soos dié? Hoe kan ons leef met genade vanuit die Gees en voortgaan om tot eer van God hoopvol te leef?

Philip Yancey sê: Genade gebeur wanneer die gewer alles gee wat hy het, terwyl die ontvanger niks gee nie, maar net ontvang. God het Homself totaal gegee in sy Seun. Mense wat dit aanvaar, ontvang volkome verlossing. Hulle ontdek God se hart vir hulle. As ons ’n oorvloed genade in ontvangs neem, sal ons oorvloed genade gee.

Genade kom juis na vore as ek besef God het reeds alles vir my gedoen. Dit laat my die bomenslike krag van die Heilige Gees ervaar. En ook ek tree op met genade. Die Heilige Gees gee my ’n bevrydende perspektief op God, ander, en myself. Die vrug van die Gees groei diep in my. Liefde, vreugde en vrede teenoor God. Geduld, vriendelikheid en goedheid teenoor my medemens. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing teenoor myself.

Jesus het vir gewone mense belowe dat hulle krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, en dat hulle so sy getuies sal wees. Dit het kragtig in die wêreld gerealiseer en groei steeds! Hierdeur beland God se genade elke dag in mense se harte. Mense wat dit nuut ontvang en ontdek! Jou getuienis is onontbeerlik! Jy moet hoop lééf – tot eer van God.

Dalk is jy moeg, hier teen die einde van die jaar. Jesus gee juis nou vir jou sy oorvloedige genade. Hy gee dit deur die krag van die Heilige Gees in jou. Juis nou gaan jou getuienis vinniger en verder vlieg. Mense, en jy, het dit juis nou nodig. Gaan lééf dié hoop!

Ds Lisa-Mari Prinsloo, Sasolburg-Suid

Share via
Copy link
Powered by Social Snap