Matteus 6: 25-34

Dit gebeur dat bekommernis stadig in ’n mens se gedagtes insluip en die besorgdheid al dieper en dieper aan jou begin knaag. Bekommernis wek nie vreugde nie, maar kommer in die mens se hart. Miskien is daar ’n bekommernis wat aan jou knaag en jou stadig maar seker laat bewe sodat jy nie weet waarheen nie. Nou lees ons dat die Here Jesus in Matteus 6 sê dat jy oor niks besorg moet wees nie.

Wanneer die Here Jesus sê dat ’n mens eers die koninkryk van God moet soek en jou vir sy wil moet beywer, gaan Hy van die standpunt uit dat die volheid van die lewe ’n vertrouensverhouding met God moet wees. Dit is waarmee ons as gelowiges besig moet wees. Dit is belangriker om sinvol en betekenisvol in ’n verhouding met God te lewe as om jou te bekommer oor die inspanning om elke dag te oorleef.

Ons dink dalk ons kan deur ons eie inspanning en vermoëns vir onsself sorg, maar daar is te veel veranderlikes waaroor ons geen beheer het nie. Ons hemelse Vader weet wat ons alles nodig het. Net soos Hy sorg vir die wilde voëls en die veldlelies, sorg Hy vir ons. Daarom moet ons gefokus lewe, want om vandag oor môre bekommerd te wees, is nutteloos en onproduktief – elke dag het genoeg van sy eie moeilikheid.

Dit is egter wys om vir die dag van môre te beplan, maar nadat ’n mens in geloof beplan het, moet ons nie verder oor môre bekommerd wees nie, maar vertrou op ons hemelse Vader wat ons in alles versorg. Hy gee ons die krag en genade om die moeilikheid en inspanning van elke dag te hanteer, want Hy is in beheer en ons kan Hom vertrou, en nie toelaat dat die sorge van die lewe ons lewe oorneem nie. Watter wonderlike troos om te weet God sorg vir ons en Hy weet wat ons nodig het. Moet daarom nie toelaat dat die wêreld jou oë hiervoor verblind nie.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Deel met behulp van
Copy link