Markus 9: 33-37

Wie is die belangrikste in ’n ry by, sê nou maar, die kitsbank? Die voorste persoon, natuurlik, want hy word volgende gehelp. Die belangrikste ou in die ry is die voorste ou…

Jesus en sy dissipels is op pad na Kapernaum. Die gebruik in daardie tyd was blykbaar dat die rabbi, of leermeester, voor geloop het, en dan is hy deur sy dissipels of leerlinge gevolg. Die belangrikste volgeling het gewoonlik direk agter die rabbi geloop, en dan het die ander volgens belangrikheid gevolg. Jesus en sy dissipels is op pad, en die dissipels loop en redeneer oor wie van hulle nou eintlik die belangrikste is. Wie moet direk agter Jesus loop?

In Kapernaum aangekom, vra Jesus hulle waaroor hulle op die pad geloop en redeneer het. Hulle is skaam en kan Hom nie antwoord nie. Wat doen Jesus dan? Ons lees dat Hy gaan sit het en die 12 geroep het. Hy sê toe vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees.

Wag ’n bietjie, dit is mos nie hoe die wêreld dit sien nie. Nee, die eerste is die beste! Wanneer jy eerste wil wees, moet jy die heel laaste wees en almal se dienaar wees? Dit maak nie vir die wêreld sin nie. Iemand wat dit doen, sal hulle vir jou sê, sal nêrens in die lewe kom nie.

Maar Jesus sê dit is hoe sy dissipels moet wees. Jy moet die minste, ja, almal se dienaar wees… Om te wys wat Hy bedoel, gebruik Hy ’n kind as voorbeeld. ’n Kind was maar baie laag op die sosiale lys van belangrikheid. Tog sê Jesus dat as jy belangrik, eerste wil wees, dan moet jy soos ’n kind die minste, die laaste wees en ander dien.

Here, help my om die minste te wees en ander te dien. Amen.

Ds Willem Sauer, Waterberg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link