Openbaring 1: 4-8, 5: 6-10, 11: 15-17, 19: 11-16, 20: 4-6 en 22: 1-6

Ons lewe word in beslag geneem deur allerhande vooruitsigte wat ons het. Ons het vooruitsigte oor die toekoms van ons land en ten opsigte van ons beroepe. Ons het vooruitsigte wanneer ons beplan vir aftrede of selfs net wanneer ons op vakansie gaan. Ons het ook verwagtinge vir ons geestelike lewe en hoe ons in die geloof moet volhard. Wanneer ’n mens oor vooruitsigte dink, is daar gewoonlik twee uiterstes waarna mense gryp. Aan die een kant is daar mense wat oormatig negatief is en in alles die donker en die gevare raaksien. Aan die ander kant is daar diegene wat ’n naïewe optimisme het en byna in ’n fantasiewêreld leef, waar alles mooi en wonderlik is.

Die Bybel kies nie een van hierdie wyses as die waarheid waarvolgens ons moet leef nie. God se Woord is juis daarop ingestel om realisties na die wêreld en die mensdom te kyk. Die Bybel skep ook by ons verwagtinge en vooruitsigte van dit wat God in ons lewens doen en skenk, maar die Bybel is nie die een of ander sprokie of droomboek wat nie tred hou met realiteit nie. Daarom, wanneer ons oor die koninkryk van God nadink, wil God telkens vir ons kom wys hoe realisties sy koninkryk in ons lewens is. Dit is God se werklikheid wat Hy in ons lewens laat aanbreek het. Dit is wonderbaarlike genade!

Is God vir ons ’n werklikheid? Hierdie is ’n wesenlike vraag oor hoe ons God se teenwoordigheid in ons lewe van elke dag beleef. In Openbaring word daar telkens verwys na hoe God sy teenwoordigheid onder mense bevestig en bekragtig het. Die hoop wat ons het, is waarlik die realiteit van God se waarheid in ons lewens.

Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen (Op 1: 5-6).

Ds Martin Meyer, Secunda

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link