Matteus 7: 15-20

Geestelike leiers is ’n noodsaaklikheid om binne die kerk leiding te gee en geestelike voedsel vir lidmate te bring. Wanneer ons ons geestelike leiers kan vertrou en ons regtig geestelik gekoester en verryk word, is dit goed vir die individu en die gemeente. Geestelike leiers wat egter hul eie belange en insigte voorop stel, hou ’n geestelike bedreiging in vir die individu en die gemeente.

Dit is nie noodwendig net die baie en mooi woorde wat geestelike leiers gebruik wat belangrik is nie. Jesus waarsku teen vals profete wat in skaapsklere kom, wat met woorde beïndruk en eintlik skeurende wolwe is. Aan hul vrugte sal hulle geken word. Die voorbeeld wat sulke leiers stel, dit wat hulle doen, hoe hulle optree, is bepalend. Doen hulle ook wat hulle preek? Hoe volhoubaar is dit?

Dink maar net hoeveel keer het ons al te doen gehad met sogenaamde profete wat allerhande voorspellings maak en met stelligheid die probleem van ons tyd beskryf asof hy of sy hierdie openbaring ontvang het wat niemand anders al raakgesien het nie. Hoe groter hul aanhang word, hoe meer word hulle meegevoer deur hul eie vermoëns sodat meer en erger uitsprake volg. So word die vrugte wat hulle dra lekker vrugte en nie noodwendig goeie vrugte nie.

Wie is hierdie vals profete? In Matteus 24: 11 en 12 word hulle beskryf as profete wat baie mense sal mislei, en omdat daar by hulle minagting is vir die wet van God, sal die liefde by baie afkoel. Beskeidenheid en afhanklikheid van God behoort elke geestelike leier se handelsmerk te wees. Ons dien in nederigheid en nie met beterweterigheid en verwaandheid nie. Lidmate en geestelike leiers loop saam die pad van geloof. Ons bly in ’n onvolmaakte wêreld wat voordurend verander en unieke uitdagings aan ons menswees stel. Dit is juis in sulke tye dat ons opregte, dienende geestelike leiers nodig het met wie ons hand aan hand die pad kan loop met Jesus Christus ons inspireerder en hoop.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link