Lukas 2: 41-52

Hierdie gedeelte vertel van die vroeë dae van Jesus. Ons lees dat Jesus en sy aardse ouers na Jerusalem gegaan het vir die paasfees, en dat Jesus daar agtergebly het om tyd in die tempel deur te bring. Sy aardse ouers, Josef en Maria, kom eers na ’n dag se reis agter dat Jesus nie saam met die reisgeselskap is nie. Lukas vertel dit baie spesifiek. Lukas verduidelik ook dat hulle Jesus eers na drie dae in die tempel gekry het. Dit beteken ’n dagreis ver – ’n dagreis terug en drie dae se soek, dit wil sê dat Jesus vir vyf dae in die tempel was.

Dit is te verstane dat Jesus in die tempel wou wees. Tydens die paasfees was die beroemdste en geleerdste leermeesters in die tempel. Almal was verbaas oor die 12-jarige Jesus se insig en antwoorde. Die interessante is dat seuns vanaf 13 as volwasse beskou is. Lukas noem spesifiek dat Jesus slegs 12 jaar oud was en dus nog nie as volwassene beskou is nie, maar steeds as ’n kind gereken is. Dit maak hierdie gedeelte soveel meer besonders. Om te dink dat, terwyl almal die Here Jesus Christus as ’n kind gereken het, Hy reeds besig was met sy taak en opdrag.

As 12-jarige seun, maar ook as die Seun van God, soek Jesus die gesprekke wat plaasvind in die tempel. Jesus luister volgens Lukas na wat gesê word, maar daar is ook vrae aan Hom gevra, want die mense was verbaas oor sy insig en antwoorde. Dit beteken Hy het ook gepraat en reeds geleer. Hierdie gedeelte wys ons dat die Here Jesus Christus reeds van vroeg af besig was met die belangrike taak wat Hy moes volbring en uitvoer. Die Seun van God was besig in die huis van sy Vader om die sake wat belangrik is, te bespreek.

Gebed

Here, gee ook aan my die behoefte en die geleentheid om my te verdiep in my soeke na U, en help my om ook soos Jesus in u huis tuis te wees. Amen.

Ds Michael A Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap