Markus 12: 13-34

Drie groepe mense raak met Jesus in ’n bekgeveg betrokke. Die priesterhoofde, skrifgeleerdes en familiehoofde, kerkmense almal van hulle. Hulle is baie kwaad vir Jesus. Hulle probeer Hom vastrek. Hulle vra Hom drie vrae, en dan vra Jesus hulle ’n vraag van sy eie. Alvier die vrae wil weet: Wie s’n is dit dié? Wie se geld is dit? Wie se vrou is dit? Wie se wet (en koninkryk) is dit dié? Wie se Seun is die Messias?

Daar is weersin oor Rome se heerskappy, maar die Fariseërs en Herodiane maak lekker geld daaruit. Moet ons aan Rome belasting betaal? wil hulle weet. Sê Jesus iets slegs van die owerheid, kan hulle Hom van hoogverraad aankla. Dis wat hulle wil hê. Jesus hou Hom dom. Wie se kop is dié op die Romeinse muntstuk? Die keiser s’n. Nou ja, gee dit dan vir die keiser.

Onthou net om aan God ook te gee wat aan God behoort.  Wat alles aan God behoort en Hom toekom, blyk uit die volgende drie vrae wat Markus hier bymekaarhark: 

Wie s’n is die vrou wat uit die dood uit opstaan en in die ewige lewe opdaag? Trouens, wie besit die ewige lewe om te kan bepaal hoe die lewe daar aanmekaarsit? 

Wie se gebooie staan in die wet? Wie het die reg om te besluit wat weeg die swaarste: offers of liefde?

Wie se Seun is die Christus? Dawid s’n, dat hy Hom kan hiet en gebied?

Die antwoord op aldrie vrae is een en dieselfde: God s’n. Soos die keiser op Romeinse munte, is Jesus op ons ingegrif. Ons behoort aan God. Gee Hom eer. Dis Gód se wet. Doen dit net: Wees lief vir God, en wees lief vir mekaar. Gee jouself aan God as ’n lewende offer wat vir God aanneemlik is. Die Christus is die Seun van God, God die Seun. Aan Hom is alle mag gegee. Jesus is die Here. Gehoorsaam Hom. Aan Hom behoort die koninkryk, tot in ewigheid. Amen.

Ds Hennie la Grange, Kampersrus

af
af
Copy link