Sagaria 9: 9-10

Gister, Ewigheidsondag, was die laaste Sondag voordat die nuwe kerklike jaar volgende Sondag aanbreek met die begin van die Adventtyd. Hierdie is die einde van die kerklike kringloop. Ewigheid is ook die vooruitsig aan die einde van ons aardse lewe. Sagaria, soos Haggai, merk ook die ellende onder die volk op. Sagaria moes ook gedurig vermaan en waarsku, asook troos en bemoedig. Die profeet verneem dat die Here self teen die buurvolke gaan optree. Ek sal my huis beskerm teen enige leër wat daar verbykom (9: 8).

Na hierdie versekering word die volk opgeroep: Jubel, Sion! Sing, Jerusalem! Want kyk, jou koning kom na jou toe. Hierdie keer is dit ’n ander koning. Hierdie koning is ’n oorwinnaar. Stryd moes gevoer word om te kon oorwin. Regverdigheid is nie vanselfsprekend nie. Van hierdie koning word egter getuig, hy is regverdig.

Hierdie koning ry op ’n donkie, ’n volbloedhingsvul. Perde was deel van die oorlogstuig om strydwaens te trek. Perde word so die simbool van stryd en oorlog. Donkies word die simbool van vrede. Hierdie koning ry op ’n donkie. Hy bring vrede, sonder prag en praal, nederig. Tydens hierdie vrede sal al die oorlogwapens tot niet gaan: Ek sal die strydwaens vernietig. Pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word.

Hoe sal so ’n volk, sonder wapens, in die wêreld kan oorleef? Die profeet kondig aan: Hierdie koning sal vrede afkondig vir al die nasies, nie net vir die bekende nasies nie, maar oor die hele wêreld, van see tot see … tot in die uithoeke van die aarde (9: 10).

In die eskatologiese tyd waar ons nadink oor die laaste dinge, klink hierdie oorwinningslied, deur die eeue gedra, vandag steeds op. Die evangelis Matteus ken ook hierdie lied, want hy skryf dat Jesus twee dissipels gestuur het om ’n donkie te gaan haal waarmee Jesus Jerusalem sou binnery (Matt 21: 5).

Ons Koning, Jesus Christus, die Oorwinnaar in die stryd teen die doodse magte, kom na ons toe om ons te kom haal. Laat ons jubel en sing!

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link