Lukas 23: 49

Naas die kennisse wat van ver af staan en kyk, was daar meer bekendes: ’n groepie vroue wat Jesus van Galilea af gevolg het. Anders as by Markus, wat hul name noem, word dit hier verswyg, waarskynlik omdat die name reeds in Lukas 8: 2-3 vermeld is. Daar vertel Lukas (soos Markus) dat hierdie vroue uit eie middele vir  Jesus en die dissipels gesorg het. Hulle was daarom veel meer as kennisse. Hulle het die geldelike en logistieke middele voorsien vir Jesus se bediening en sodoende ’n prominente rol gespeel om Jesus se bediening moontlik te maak. Hul teenwoordigheid beklemtoon hul lojaliteit in kontras met die dissipels se afwesigheid. Hulle wat geroep is om vissers van mense te wees…

Vroue is natuurlike versorgers. Hulle is moeders en eggenote. Hulle kan ’n huishouding bestuur, kos maak en verpleeg, en doen wat mans in daardie leefwêreld beswaarlik self kon doen. Hulle vervul dus ’n belangrike rol, wat aanvanklik deur die destydse kulturele rolverwagting bepaal is. Tog het dit skynbaar verander deurdat vroue spoedig prominente leiers in die vroegste kerk geword het. Die feit dat hulle getuies van sy sterwe en leë graf is, bevestig dit. Die kulturele ongelykheid tussen die geslagte is vervang met gelykwaardige diensbaarheid. Hierdie verandering was die gevolg van Jesus wat mans en vroue dieselfde behandel het, net soos Hy andersins ook nie een mens minder belangrik as ’n ander geag het nie. Kindertjies, wat in daardie samelewing die minste geag is, is deur Jesus voorgehou as voorbeeld vir volwasse gelowiges.

Die kerk bestaan daarom nie soos die samelewing uit piramides van mag waar een bokant die ander aangestel word nie. Die kerk is ’n gemeenskap van gelykes in diens van God en die evangelie, wat met deernis na mekaar en almal om hulle omsien. Ons vorm ’n sirkel van liefde om die kruis van die Here. Liefde in daardie leefwêreld het beteken om verantwoordelikheid te neem. Dit is wat Jesus met sy sterwe vir ons doen en waartoe Jesus ons bevry. Kom, laat ons dien!

Gesang 532: 1-3

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link