Hebreërs 2: 5-18

Lees die verse en waak teen dwalende gedagtes. Herhaal die woorde of frases ’n paar keer. Wanneer jy agterkom dat jou gedagtes dwaal, probeer weer terugkeer na die woord of frase wat jou aangespreek het. Probeer die skrywer volg wanneer hy oor Jesus praat, oor God praat, en oor die mense praat. Lees veral ook weer Psalm 8: 5-7, Psalm 22: 23, 1 Korintiërs 15: 27, Filippense 2: 7 en Hebreërs 2: 14.

Dink na oor die gedeeltes wat jou gedagtes verken het. Neem jou tyd en skryf neer hoe jy Jesus in hierdie verse ontmoet, of hoe jy God deur hierdie gedeelte ervaar. Dink na oor hoe hierdie verwysings na Jesus veral op sy aardse lewe fokus. Dink nou na oor God se genade aan jou.

’n Gebed van dankbaarheid is soms maklik, ander kere nie so spontaan nie. Bid vandag saam uit dankbaarheid dat jy ook in God se gesin opgeneem is. So ’n gebed dank God vir sy inklusiwiteit. So ’n gebed dank God vir sy werke deur Jesus. In die praktyk is dit belangrik om te leer hoe lank om by ’n woord of frase stil te staan en wanneer om aan te beweeg. Gebed oor ’n gedagte kan so lank neem as wat jy die behoefte het, so lank as wat dit jou aandag hou. Daarna kan jy eenvoudig verder lees en aanbeweeg na ’n volgende woord of frase. Dit kan soms ’n kort refleksie behels en ander kere ’n hele paar minute in gebed opneem. Dit kan selfs gebeur dat jy by tye dae en weke lank terugkeer na die woorde van ’n teks wat jy gelees het en weer daaroor nadink. Die belangrikste is dat jy die teks tyd gee om in jou te werk – moenie jaag van een woord of frase na ’n ander nie.

Oorweeg weer hoe Jesus vir jou mens word. Hy was vir hulle Leidsman. Hy is ook vir jou vandag nog Leidsman.

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link