Maleagi 1: 1-14

Ons soek gedurig antwoorde vir die dinge wat in ons lewens gebeur. Ons wil weet hoekom en waarom en wanneer die dinge in ons lewe gebeur soos dit gebeur. En wanneer ons te lank en te veel hierdie vraag vra, begin ons mettertyd bewyse soek vir God se teenwoordigheid in ons lewens. Waar is God se liefde terwyl hierdie goed met my gebeur?

In die teksvers vir vandag lees ons hoe Maleagi die vraag, wat ek en jy vandag nog vra, namens die volk aan die Here vra: Hoe het U ons lief? (vers 2). Die Here is eerste aan die woord en Hy bevestig aan die volk: Ek het julle lief. Maar die mense, soos ek en jy vandag nog, soek antwoorde, ons soek bewyse vir hierdie liefde waarmee God ons liefhet. Daarom vra Maleagi die vraag namens die volk: Hoe het U ons lief?

Die antwoord wat ons op hierdie vraag kan gee, is eenvoudig. Dit is ’n antwoord wat nie net vir Maleagi en die volk nie, maar ook vir my en jou ’n blywende herinnering is. Dit is steeds die antwoord op ons vrae van vandag. Die antwoord is Jesus Christus! Wanneer ons die vraag vra, soos ons geneig is om te doen, is daar net een antwoord wat oor en oor deur ons koppe maal. Hierdie antwoord kry ons in Johannes 3: 16. Maleagi en die volk vra die vraag: Hoe het U ons lief? En dan die antwoord: …so lief het God die wêreld

Die vraag na God se liefde is nie goedkoop of nietig en klein nie. Nee! God se liefde vir my en vir jou is duur betaal deur Jesus se pyn en lyding, seerkry en verlatenheid aan die kruis. Jesus Christus is die antwoord op God se liefde vir ons.

Ds André Steinmann, Piet Potgieter

Share via
Copy link
Powered by Social Snap