Romeine 15: 4-13

Wat is vir jou die belangrikste? Om jouself ten alle koste in ’n argument te handhaaf as jy weet jy is reg, of om in goeie verhoudings met jou medemens te lewe?

’n Dominee in Amerika vertel hoe hy deur ’n vriend by die lughawe ontvang is in ’n splinternuwe bakkie. Omdat hy self ook ’n bakkie ry, het hulle heerlike bakkiestories uitgeruil. Daar is niks meer imposant as ’n man en sy bakkie nie, was hul konsensus. Toe sy vriend hom die volgende dag terugneem lughawe toe, merk hy twee lelike skrape op die bakkie se deur. Wat het gebeur? het hy geskok gevra. ’n Paal uit my buurman se erf het teen my bakkie geval, het sy vriend gesê. Die ergste is dat die buurman nie verantwoordelik voel vir die skade nie. Die dominee sê toe: Jy vat hom seker hof toe? Die vriend antwoord: Wel, nee. Dit was nogal ’n geestelike reis vir my en my vrou. So voor Kersfees het ons besluit dat verhoudings belangriker is as besittings. Buitendien, my buurman gaan waarskynlik langer by my wees as die bakkie.

Paulus praat in ons teksgedeelte oor verhoudings. Soos Christus ons aanvaar het, moet ons mekaar aanvaar. Die voorbeeld van Christus wat Homself vereenselwig met die nood van mense, is die dwingende rede waarom verlostes ook mekáár moet aanneem en aanvaar. Paulus doen juis dié beroep op ’n gemeente waar daar spanning en konflik was. Hy beklemtoon dat dit nie so behoort te wees nie, want Christus is Christus vir almal, Jode sowel as nie-Jode. Daarom moet die gelowiges mekaar aanvaar, sodat hulle almal saam in eenstemmigheid Gods lof kan verkondig.

Dit is nogal goeie raad wanneer die Kerstyd nader kom en families weer gaan saamtrek. So in die opbou tot Kerstyd moet ’n mens jouself opnuut oriënteer om te fokus op verhoudinge eerder as argumente oor wat reg en wat waar is. Wanneer gelowiges fokus op hul gemeenskaplike hoop op die ewige lewe, word die verskille tussen hulle van minder belang.

Gebed

Troue Heer, laat mense vir my belangriker wees as dinge hierdie feestyd. Amen.

Ds Stephen de Beer, Noordwestelike Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap