Lukas 9: 28-36 (AFR2020)

Die omvang van dit wat die geboorte van Jesus alles beteken, is geweldig groot. Kyk maar na die boodskap in hierdie vertelling van die hemelse boodskappers wat met Jesus kom gesels oor sy reis na Jerusalem.

Waarom juis Moses en Elia? Volgens bepaalde Joodse tradisies was hulle die enigste aardse mense wat in daardie stadium in die hemel was. Ons weet uit die Ou Testament dat Elia nie gesterf het nie, maar direk in die hemel opgeneem is. Op grond van Deuteronomium 34: 6 wat verklaar dat niemand weet waar Moses begrawe is nie, het daar ’n tradisie ontstaan wat sê Moses het ook nie regtig gesterf nie en is ook na die hemel opgeneem. Wie beter as hulle wat reeds in die hemel is, om Jesus te kom raad gee en versterk vir sy verlossingspad?

Die eintlike rolspeler hier was egter God self. Eers lees ons van die wolk wat kom. In die Bybel was ’n wolk dikwels ’n teken van God se teenwoordigheid. Dink maar aan die wolkkolom wat die Israeliete uit Egipte gelei het, maar wat toe tussen die Egiptiese leër en die Israeliete gaan hang het voordat hulle deur die see getrek het. So het God verhoed dat die Egiptenaars toe al kon aanval. Eksodus 19: 9 verklaar dan ook dat God vir Moses sê Hy gaan in ’n digte wolk na Moses kom.

Ook hier by die verheerliking op die berg kom die wolk, en ’n stem verklaar vanuit die wolk: Dit is my Seun, die Uitverkorene (vers 35). God wat Jesus verheerlik deur te verklaar wie Hy regtig is. Dan lees ons, so amper terloops: Die wolk het sy skadu oor hulle gegooi. Die wolk (God) gooi sy skadu oor hulle. Skaduwee was in die Bybel onder andere ’n simbool van God se ontferming, soos elkeen wat al in skroeiende son die skaduwee opgesoek het, sal weet. Dus, vir elkeen wat na Jesus se woorde luister en Hom volg, kom die versekering van God se skadu oor jou! Van God se ontferming. Van God wat by jou is!

Dr Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap