Jesaja 8: 23 – 9: 6

Die profeet Jesaja begin sy profesie oor die komende Vredevors op ’n donker en somber noot. Die volk van God het in donkerte en duisternis geleef. Assirië en Babilonië was reeds jare lank besig met ’n oorlog teen Israel. Groot dele van die land was verwoes en verower, en baie Israeliete was reeds as slawe weggevoer in ballingskap. Daar was nie genoeg kos nie, en mense het van honger doodgegaan. Orals in die land is geweld gepleeg, daar is gemoor en verkrag, daar was vrees en spanning. Daar was politieke verdeeldheid omdat die koning van Israel met Egipte ’n bondgenootskap gesluit het, waaroor baie Israeliete verbitterd was omdat hulle gemeen het die koning het hulle aan Egipte uitverkoop.

Daarom kan ons verstaan dat Jesaja praat van die land wat in duisternis gehul is en die volk wat in donkerte geleef het. Ten spyte van die duisternis en neerslagtigheid rondom hom, sien Jesaja strale van hoop. Te midde van verwoestende oorlog, geweld en godsdienstige verval, kan hy getuig: Daar is hoop! God sal weer uitkoms bring! Daar sal Iemand kom wat die koninkryk van God herstel, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader en Vredevors. Waarskynlik het Jesaja gehoop dat die Vredevors, wat die duisternis in die land sou wegneem en die koninkryk van God sou oprig, reeds in sy eie tyd sou kom. Dit was hom nie beskore om die Vredevors te sien nie. Vir ons as Christene het dit gebeur met die koms, lyding, kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Met Christus se koms word God se koninkryk sigbaar. Omdat Hy vir ons aan die kruis gesterf en vir ons sonde betaal het, het Hy ons met God versoen. Daarom is Jesus vir ons die Vredevors.

Gebed

O, Heer, ons dank U dat u koninkryk en heerskappy sigbaar geword het met Jesus se koms. Dankie dat Hy vir ons vrede gebring het. Ons bid dat die Vredevors weer sal kom, soos Hy eenmaal gekom het. Amen.

Gesang 471: 1

Prof Wim Dreyer, Universiteit van Pretoria

af
af
Deel met behulp van
Copy link