Matteus 5: 9; Psalm 72

In Bybelse tye het mense mekaar gegroet met Shalom – vrede vir jou! Daarmee het hulle nie sommer hallo en totsiens gesê nie. Hulle het die seën oor mekaar uitgespreek, soos die predikant doen wanneer sy of hy ons aan die einde van die preek die wêreld instuur. Shalom – vrede vir jou! beteken eintlik: Mag die goedheid van God by jou wees.

Gelukkig is die vredemakers. Gelukkig is diegene wat God se goedheid in hierdie wêreld leef en uitdeel. Psalm 72 is juis so ’n gebed vir die koning sodat hy shalom, die goedheid van God, sal uitdeel en die vermoë sal hê om namens God te regeer. Die Psalm begin met ’n versoek (verse 1-2) dat God die koning sal leer om volgens sy wil te regeer sodat die koning regverdige beslissings kan neem en aan verdruktes reg sal laat geskied. Die koning is God se verteenwoordiger op aarde. Daarom moet die koning uit sy afhanklikheid van God leef (vers 1) en vanuit die bewustheid dat hy God verteenwoordig (vers 4). In die tweede deel van sy gebed is daar lang reekse wense oor die manier waarop die koning moet regeer. In verse 3-8 word gebid dat die koning so moet regeer dat selfs die natuur daaroor bly sal wees! Hy moet daarom verdruktes beskerm, armes help en verdrukkers verbrysel. Die koning moet nie net oordeel nie, hy moet ook bevry. Hy moet vir sy mense wees soos die reën vir die plante. As die koning sy Godgegewe roeping uitleef, sal die aarde en die nasie God se seën deur hom beleef. 

Ons Here is koning van die heelal, en ons regeer saam met hom. Dit beteken dat óns gehoor moet gee aan Psalm 72 se opdragte aan die koning. Die twee dinge wat vir die koning van belang was, is vir ons ook van belang: om die wil van God te doen én om reg te laat geskied. Ons moet van die wêreld ’n beter plek maak sodat mense ’n stukkie hemel op aarde sal beleef en God se goedheid sal raaksien.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link