2 Timoteus 2: 1-10

Die gawe van die Gees wat ons vandag gaan oordink, is die gawe van krag en sy gepaardgaande deug, moed.

Die krag waarvan daar hier gepraat word, is nie krag wat uit onsself kom nie. Dit is nie fisiese krag of vermoëns nie, maar eerder om versterk te word. Om krag te ontvang van buite af. Verder is dit nie passiewe krag soos ’n sterkman wat spiere bou net om spiere te hê nie. Dit is krag wat iets moet doen. Dit is die dinamiese krag van ’n soldaat, ’n atleet of ’n boer.

Die persone wat Paulus as voorbeelde van Geesvervuldes gebruik, is nie net mense wat besig is nie, maar ook mense wat moed het. Om ’n geveg aan te knoop, ’n resies aan te durf, of om saad in die grond te sit, vra moed. Dit vra geloof. Maar dit is nie altyd maklik om daardie moed aan die dag te lê nie. Soms word ons oorweldig deur die uitdagings van ons lewe. Soms word dit alles te veel.

Daarom dat die apostel vir Timoteus aanmoedig om iets baie belangrik te doen: om te onthou. Om te onthou dat Christus die Seun van Dawid is. Hy is die lank verwagte Messias wat kom om ons te verlos. Hy is uit die dood opgewek, en selfs die dood se bande is verbreek. Die laaste grens vir ons is ook oorgesteek.

As ons dit onthou: As ons onthou dat ons ’n Verlosser het wat ons ’n nuwe lewe gee; dat ons verlos is van ons lafhartigheid (2 Tim 2: 7); dan kan ons selfs te midde van die moeilikste omstandighede steeds moed hê. En kan ons die krag van God, die krag wat ons tot alles in staat stel, ontvang. Dan kan ons alle take, selfs die uitdagendste, soos ’n goeie soldaat, ’n atleet of ’n boer aandurf.

Ds Willem Dreyer, Groot Marico

Share via
Copy link
Powered by Social Snap