Johannes 14: 15-31

Vandag lees ons verder in Johannes 14 om te kyk waarmee Jesus sy volgelinge toegerus het, voor sy kruisiging en opstanding. Gister het ons gesien dat Jesus se volgelinge geloof en gebed ontvang het om hulle aan God en Christus te bind. Deur geloof word gelowiges aan God veranker, en deur gebed kan hulle tot Hom en die Vader nader. Vandag se gedeelte kan eintlik nie los gelees word van die vorige verse nie, want dit voltooi die Drie-eenheid van God-Seun-Heilige Gees.

Jesus troos sy volgelinge verder deur te sê dat as Hy weggaan, sal hulle nie alleen gelaat word nie. God sal ’n Parakleet stuur (vers 16, AFR2020). Die Griekse woord parakletos beteken iets soos ’n advokaat, helper, iemand wat intree vir die mens, wat voorspraak maak, ’n pleitbesorger, voorbidder en trooster. Jesus noem dat die Parakleet wat God sal stuur, die Heilige Gees is. Die Heilige Gees sal by sy volgelinge wees om hulle te onderrig en te herinner aan alles wat Jesus hulle geleer het. God se Gees is ’n Gees van waarheid en gee aan die mens onderskeidingsvermoë – die vermoë om gelei en gestuur te word, na God se wil. Saam met die Heilige Gees, word vrede aan die volgelinge gegee. Dit is ’n vrede wat anders is as die wêreld se vrede – ’n Goddelike vrede. Deur sy Gees kom God so naby aan ons dat Hy in elke asemteug en gedagte by ons is. Sy Gees troos ons, lei ons en rig ons.

Jesus en God se liefde dring ons tot liefde, maar rus ons toe met geloof en gebed om in die Drie-eenheid veranker te bly, sodat ons ten spyte van aardse uitdagings gevul sal wees met rus en vrede wat net van God af kom.

U is die trooster wat ons lei,

geskenk van God wat by ons bly!

U, Lewensbron, van bo gestuur,

deurgloei ons met u liefdevuur!

 

Gee dat ons geest’lik helder sien,

die Vader, Seun in waarheid dien.

O Gees, van albei uitgegaan,

U’t ons kom troos, by ons kom staan.

(Gesang 430: 2, 6)

Prof Ananda Geyser-Fouché, Universiteit van Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap